Verkkopuoti / Lampe Berger -ilmanpuhdistin

Lampe Berger -ilmanpuhdistin

Lampe Berger, huoneilman puhdistaja ja tuoksuttaja, on hittituote maailmalta, joka nyt myös on saatavana Suomesta! Tuotteen ensisijainen tarkoitus on huoneilman puhdistaminen. Tuoksu on haluttaessa saatava lisäarvo.

Lampe Berger on ranskalaisen apteekkarin Maurice Bergerin keksintö vuodelta 1898. Lamppua käytettiin sodan aikana sairaaloissa ilman puhdistamiseen sekä kulkutautien leviämisen estämiseen. 1930-luvulta lähtien lamppuja on saanut myös tuoksuöljyllä. Suomessa tuotteet on hyväksynyt Tukes.

Sydänlangassa kiinni oleva, yli 20 maassa patentoitu katalysaattori, on kahden minuutin polttamisen jälkeen niin kuuma että se hajoittaa ilmassa olevia molekyylejä ja puhdistaa        60 % huoneilman epäpuhtauksista.

Lampe Berger voi myös auttaa allergiaoireisiin. Tuoksuttoman neutraaliöljyn polttaminen vähentää pölypartikkeleita ilmasta ja huoneilma raikastuu. Lisäksi toimii esimerkiksi tupakan hajun poistamiseen, ruoanlaitossa syntyneiden hajujen poistamiseen, lemmikkien tuottamien hajujen neutralisointiin.

Tuoksuttoman nesteen sijaan voit käyttää samoin tuloksin (mutta huoneilmaa tuoksuttaen) tuoksunestettä tai tuoksunesteen ja neutraalin nesteen sekoitusta. Tällöin tuoksua tulee huoneilmaan juuri niin paljon kuin itse haluat.

Lahjapaketissa mukana yksi tuoksu 180ml, neutraalineste 180ml sekä kaikki muu tarvittava ja lisäksi suomenkieliset ohjeet

Lampe Berger nesteiden kulutus:
180 ml pullo: Riittää 20 minuutin kertakäytöllä noin 20 käyttökertaan
500 ml pullo : Riittää 20 minuutin kertakäytöllä noin 60 käyttökertaan
aine vaikuttaa ilmassa, puhdistaa ja tuoksuttaa noin 4 tunnin ajan/ käyttökerta

Hinta 39,00 €
kpl

Täyttöpullo Lampe Berger -ilmanpuhdistimeen. Tuoksuton neste.

Ohessa lakisääteinen varoitusteksti:

VAARA. Helposti syttyvä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Hävitä sisältö/pakkaus erityisille tai vaarallisille jätteille tarkoitettuun keräyspisteeseen.

FARA. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas till ett insamlingsställe för särskilt eller farligt avfall.

      

Produits Berger S.A.S.
Route d’Elbeuf
27520 Grand-Bourgtheroulde - France
Tel: +33 (0)2.32.96.22.00

Hinta 16,00 €
kpl

Lampe Berger -ilmanpuhdistajaan sopivat ranskalaisten huippuparfymerioiden kehittämät tuoksut 500 ml pullossa. 

Ohessa lakisääteinen varoitusteksti:

VAARA. Helposti syttyvä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Hävitä sisältö/pakkaus erityisille tai vaarallisille jätteille tarkoitettuun keräyspisteeseen.

FARA. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas till ett insamlingsställe för särskilt eller farligt avfall.

      

Produits Berger S.A.S.
Route d’Elbeuf
27520 Grand-Bourgtheroulde - France
Tel: +33 (0)2.32.96.22.00

Tuotevaihtoehdot:
Hinta 16,00 €
kpl

HOLLYANNA

Hanikka 8

02360 Espoo

hollyanna@hollyanna.fi

050-5634884

y-tunnus 1774168-1

Powered by Aava